KRONIČNA BUBREŽNA BOLESTAplikacija je namijenjena liječnicima i općoj populaciji u svrhu ranog otkrivanja, praćenja i spriječavanja potencijalno nepovoljnih ishoda kronične bubrežne bolesti (KBB) koja danas predstavlja sve veći javnozdravstveni problem. Putem aplikacije, utvrđuje se stadij KBB, određuje sveukupni rizik i izdaju preporuke i savjeti vezani uz daljnja postupanja. Potrebno je upisati tražene podatke i kliknuti na tipku Analiza. Obvezni podaci za unos su spol, godine starosti i vrijednost kreatinina u serumu. Vrijednost albumin/kreatinin omjera u jednokratnom uzorku urina i vrijednost 24-satne mikroalbuminurije su opcionalne i služe za vrlo detaljnu analizu KBB prema KDIGO 2012 smjernicama. Aplikacija automatski vrši validaciju upisanih vrijednosti traženih podataka i izvjestiti će korisnika u slučaju nepravilnog unosa i/ili nepravilnog podatka. Stoga je mogućnost pogreške svedena na minimum. Analiza izvršena umjetnom inteligencijom je isključivo informativnog karaktera. Hvala što ste s nama. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (HDNDT).


Spol:


Godine starosti:


Kreatinin u serumu (μmol/L):


Albumin/Kreatinin omjer u jednokratnom uzorku urina (mg/mmol):


24-satna mikroalbuminurija (mg/24h):KBB Kolačići UputeOsvježi